پیگیری مرسولات 

تمامی سفارشات توسط پست پیشتاز ارسال می شوند.

پس از تحویل سفارشات به شرکت پست، کد رهگیری مرسوله در لیست زیر وارد می شود.

برای مشاهده کد رهگیری 24 عددی مرسوله خود، کافیست نام خانوادگی تان را در قسمت جستجو وارد کنید.

پس از به دست آوردن کد رهگیری پستی ، میتوانید از طریق سایت پست که در لینک از وضعیت بسته خود آگاه شوید.

نام گیرندهشماره مرسولهنحوه ارسالتاریخ ثبتمقصد
محمدخانی30218393902392پست6.8.1402بابل
احمدی43564364656پست3434324زنجان
صامتی56656465645پست34424مشهد
پورحسن3565653636پست34324234تهران

 

نام گیرنده شماره مرسوله نحوه ارسال تاریخ ثبت مقصد